Rzeczpospolita Polska

Katedra Żywienia Roślin


 

Badania

 • Oznaczanie pierwiastków techniką atomowej spektrometrii absorbcyjnej – AAS (Cu, Mn, Fe, Cr, Ni, Zn, Pb etc), w kuwecie grafitowej – GFAAS (Mo, Co oraz śladowych zawartości innych), metodą generacji wodorków – HG– A AS (Se, As, Sb), zimnych par – CY–AAS (Hg), ponadto istnieje możliwość oznaczeń techniką emisyjną(Ca, K, Na);
 • Określanie składu chemicznego roślin, analiza gleb (P, K, Mg, N, mikroelementy, ocena zasobności, skażeń etc.);
 • Mikrofalowa mineralizacja materiałów glebowych i roślinnych;
 • Potencjometryczne pomiary odczynu, konduktancji, potencjału erdoks.

 

Aparatura badawcza

 • spektrometr Absorbcji Atomowej, Varian typ SPECTRAA 220FS
 • piec mikrofalowy, CEM Mars 5 :0–1200 W, 2450 Mhz ;
 • spektrometr Absorbcji Atomowej Carl-Zeiss Jena AA–N30 ;
 • spektrofotometr Thermo Scientific: Evolution 600 UV–Vis, dwuwiązkowy, zakres długości fali 190–900 nm, wraz z wyposażeniem dodatkowym;
 • spektrofotometr CECIL 2011 jednowiązkowy UV–Vis zakres długości fali 190–1 l00nm; 325–1 l00nm;
 • spektrofotometr SEMCO S91E;
 • wielofunkcyjny Przyrząd Komputerowy CX–731 firmy Elmetron do oznaczania pH, stężenia jonów, napięcia, konduktancji, temperatury.
 • piec muflowy pojemność komory 22 l
 • komora fitotronowa oraz komory wegetacyjne (przeznaczone do badań wegetacyjnych w kulturach wodnych)

 

Kontakt

Katedra Żywienia Roślin
ul. Grunwaldzka 53
50–357 Wrocław

prof. dr hab. Zofia Spiak
tel. 71 320 5614
e-mail: