Rzeczpospolita Polska

Pracownia Analizy Produktów Żywnościowych


 

Badania

 • Określanie zawartości białka i składu aminokwasowego.
 • Określanie zawartości tłuszczu i profilu kwasów tłuszczowych.
 • Określanie zawartości węglowodanów i profilu cukrowego.
 • Określanie zawartości popiołu.
 • Określanie zawartości włókna surowego, błonnika pokarmowego.
 • Określanie wartości energetycznej żywności.
 • Opracowanie informacji żywieniowej na rynek polski, europejski, USA.
 • Oznaczanie zawartości akrylamidu w produktach spożywczych.
 • Określanie zawartości i składu mikotoksyn.
 • Określanie zawartości związków toksycznych i antyżywieniowych w ziemniakach i przetworach ziemniaczanych (glikoalkaloidy, azotany).
 • Określanie trwałości przechowalniczej produktów spożywczych w warunkach standardowych i w warunkach krytycznych (testy przyspieszone).
 • Ocena wartości technologicznej surowców przemysłu spożywczego, zwłaszcza ziemniaka, i jej zależności od warunków agrotechnicznych i warunków przechowywania.
 • Ocena jakości skrobi oraz przetworów ziemniaczanych i przekąskowych, tłuszczów roślinnych, wyrobów cukierniczych oraz słodu i piwa.
 • Ocena jakości surowców piwowarskich i gorzelniczych.
 • Fizykochemiczne i biochemiczne modyfikowanie skrobi do celów spożywczych i nieżywnościowych (np. skrobia oporna, opakowaniowe tworzywa biodegradowalne).
 • Opracowanie technologii przetworów z ziemniaka i produktów przekąskowych suchych, w tym ekstrudowanych.
 • Opracowanie technologii wydzielania białka z soku ziemniaczanego i oceny jego wartości.

 

Kontakt

Pracownia analizy produktów żywnościowych
Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

dr inż. Joanna Miedzianka
tel.: 71 320 7716
e-mail: joanna.miedzianka@up.wroc.pl ,