Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Badań Żywności

laboratorium_badanie_zywnosci

laboratorium_badan_zywnosci

Badanie żywności, pasz, wody i produktów rolno-spożywczych


Laboratorium Badań Żywności oferuje szeroki zakres badań i analiz z zakresu badań żywności, pasz, wody, produktów rolno-spożywczych, materiału biologicznego, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów i innych surowców.

Laboratorium prowadzi badania toksykologiczne żywności, pasz, wody, produktów rolno-spożywczych określając czy zawierają szkodliwe substancje pochodzenia naturalnego lub powstałe w wyniku produkcji, procesów technologicznych, dystrybucji, przechowywania, zanieczyszczenia środowiska.

Laboratorium zajmuje się opracowywaniem informacji żywieniowej w celu zapewnienia konsumentom pełnej i rzetelnej informacji o nabywanym towarze.

Badanie żywności jest usługą, którą bardzo często wykonujemy na zlecenie firm, przedsiębiorstw i zakładów zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz produkcją artykułów spożywczych. Współpracujemy z mleczarniami, piekarniami i zakładami produkcyjnymi o różnej wielkości. Decydując się na współpracę z naszym laboratorium, można liczyć na profesjonalne badanie produktów spożywczych wykonane przez specjalistów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Badania fizykochemiczne żywności, które oferujemy zawsze mają na celu sprawdzenie podstawowych parametrów. Naszym klientom zawsze służymy pomocą w zakresie analizy otrzymanych wyników badań i ich interpretacji pod kątem uwarunkowań żywieniowo-toksykologicznych.

Oferujemy badania żywności, które przeprowadzamy na każdym etapie produkcji. Analizie poddajemy próbki pasz, wody, produktów rolno-spożywczych, materiału biologicznego, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów i innych surowców. Badamy je pod kątem zanieczyszczenia śladowymi pierwiastkami toksycznymi (ołowiem Pb, kadmem Cd, arsenem As) oraz pod kątem zawartości/stężenia pierwiastków mineralnych( m.in. magnezu Mg, cynku Zn, żelaza Fe, miedzi Cu, manganu Mn, potasu K, wapnia Ca, sodu Na, fosforu P). Standardem w naszej ofercie są również badania miedzi i wapnia, badania zawartości magnezu i potasu oraz badanie jakości wody. 

Akredytowane Laboratorium Badań Żywności

Laboratorium Badań Żywności działa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Posiadany przez nas certyfikat akredytacji Nr AB 1396 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) potwierdza kompetencje technicznie i spełnienie norm PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytacja zapewnia, że analizy wykonywane są w sposób rzetelny, bezstronny oraz niezależny oraz prowadzone są w oparciu o udokumentowane procedury i normy za pomocą sprawnej i w pełni przygotowanej aparatury pomiarowej. Badania i analizy świadczone na rzecz Klientów Laboratorium wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Klienta.


Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.


Laboratorium Badań Żywności oferuje akredytowane badania:

  • zawartości miedzi i wapnia w próbkach mleka i przetworów mlecznych,
  • zawartości magnezu i potasu w próbkach warzyw, owoców, soków i przetworów owocowo-warzywnych.

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Badań Żywności:

  • badania żywności na każdym etapie produkcji, pasz, wody, produktów rolno-spożywczych, materiału biologicznego, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów i innych surowców pod kątem zanieczyszczenia śladowymi pierwiastkami toksycznymi (ołowiem Pb, kadmem Cd, arsenem As) zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz pod kątem zawartości/stężenia pierwiastków mineralnych( m.in. magnezu Mg, cynku Zn, żelaza Fe, miedzi Cu, manganu Mn, potasu K, wapnia Ca, sodu Na, fosforu P)

  • analizę otrzymanych wyników badań i pomoc w ich interpretacji pod kątem uwarunkowań żywieniowo-toksykologicznych

  • opracowywanie informacji żywieniowej dla produktów spożywczych zgodnie z najnowszym ustawodawstwem z przeznaczeniem na rynek polski, unijny, USA, kanadyjski, australijski i in.

  • analizy biochemiczne materiału biologicznego

  • inne badania specjalistyczne w zakresie prac badawczo-naukowych.
analiza wody  badanie żywności  badanie materiału biologicznego


Analizy wykonują u nas:

Od wielu lat współpracujemy w zakresie ww. badań z wieloma przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego i indywidualnymi producentami z całej Polski, z naszych usług korzystali m.in. McCain Poland, Cadbury-Wedel, Avo-Werke , HFP Sonko, ZPC Mieszko, S-Lab, ZPC Śnieżka, Gellwe, Oleofarm, Odra, ZPC Otmuchów, Cukrogal, Perial, Cargill, PEPEES Łomża i wielu innych indywidualnych producentów.

Próbki do badań

Próbki do badań przyjmujemy w dni robocze w godz. 7.00 - 14.00.
Standardowy czas analizy wynosi do 5 dni roboczych.
Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu próbek do badań.

Kontakt

Laboratorium Badań Żywności
Gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, pokój 222 na II piętrze.

Tel. +48 71 320 1003
e-mail:

badanie_zywnosci_www