Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Analityczne Katedry i Kliniki Chirurgii


Od 1.12.2018 obowiązują nowe godziny otwarcia:
przyjmowanie materiału w dni powszednie od 9:00 do 19:00
w soboty, niedziele i święta nieczynne

Badania

  • Morfologia krwi (Leu, Lim, Mon, Gra, Ery, MCV, Ht, MCH, MCHC, RDW, Hb, Tro MPV, Pt, PDW)
    Badanie gazometryczne krwi (pH, pCO2, PO2, N, K, Ca, HCO3, BE, ctCO2, Ca2+(7,4), O2 sat, pO2(A-a), pO2(a/A)
    Badanie biochemiczne (ALP, UREA, TRG, AMY, BILT, BILD, AST, GGT, ALT, CRE, GLU, CK, ALB, FOSF, LACT, MAG, FE, CHO, CHLO)

Do laboratorium kieruje lekarz dyżurny w ambulatorium tel. 71 320 5356.

 

Kontakt

Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Pl. Grunwaldzki 51
50-366 Wrocław

tel. 71 320 5356
e-mail: