Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Zakładu Toksykologii Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii


 

Badania toksykologiczne

  • Jakościowe oznaczanie cyjanków w materiałach pochodzenia zwierzęcego oraz przynętach
  • Jakościowe oznaczanie fosforków w materiałach pochodzenia zwierzęcego oraz paszach metodą Gutzeita
  • Ilościowe oznaczanie zawartości fosforowodoru w paszach, ziarnie zbóż, próbkach ziół, po gazowaniu, wg normy PN-Z-04276:2001 w modyfikacji własnej
  • Jakościowe oznaczanie związków kumarynowych w wątrobie i przynętach metodą chromatografii cienkowarstwowej
  • Jakościowe oznaczanie składników związków fosforoorganicznych i karbaminianów (chloru, siarki, azotu – związanych organicznie) w materiałach pochodzenia zwierzęcego oraz przynętach
  • Jakościowe oznaczanie metaldehydu w materiale biologicznym, paszach i przynętach

 

Kontakt

Zakład Toksykologii Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
50-375 Wrocław
ul. Norwida 31

dr Ewa Kucharczak-Moryl
tel. 71 320 5431, 71 320 5403
fax 71 320 5455
e-mail:

 

dokument Word Skierowanie na badania toksykologiczne dokument Word, 27.50 KB
2014-12-18 07:45