Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt


 

Badania

 • Oznaczanie ilościowe oraz jakościowe LKT w roztworach wodnych (kw. octowy, kw. propionowy, kw. izomasłowy, kw. masłowy, kw. izowalerianowy, kw. izokapronowy, kw. kapronowy, kw. heptanowy) metodą chromatografii gazowej (GC/FID)
 • Oznaczanie zawartości amoniaku w roztworach wodnych metodą spektrofotometryczną
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC we krwi konia przy użyciu aparatu Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC, RWD, MPV, LYM, MON, GRA we krwi psa przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC, RWD, MPV, LYM, MON, GRA we krwi kota przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC we krwi trzody chlewnej przy użyciu aparatu Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC we krwi myszy przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC we krwi fretki przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC we krwi szczura przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC we krwi bydła przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC we krwi owcy przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie parametrów hematologicznych: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC, RWD, MPV, LYM, MON, GRA we krwi królika przy użyciu aparatu
 • Horiba ABX
 • Oznaczanie w surowicy ssaków poziomu Cholesterolu DST
 • Oznaczanie w surowicy ssaków poziomu Cholesterolu HDL metodą spektrofotometryczną
 • Oznaczanie w surowicy ssaków poziomu Amylazy G 7 metodą spektrofotometryczną
 • Oznaczanie w surowicy ssaków poziomu Amylazy G 3 metodą spektrofotometryczną
 • Oznaczanie w surowicy ssaków poziomu AST metodą spektrofotometryczną
 • Oznaczanie w surowicy ssaków poziomu białka całkowitego metodą spektrofotometryczną
 • Oznaczanie w surowicy ssaków poziomu Trójglicerydów metodą spektrofotometryczną
 • Badanie kurczliwości tkanek w warunkach in vitro
 • Badanie potencjału czynnościowego tkanek w warunkach in vitro

 

Aparatura badawcza

 • Chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7890A GC System/FID.
 • Animal Blood Connten – Firmy Horiba ABX.
 • Fotometr – Marcel Euro.
 • PowerLab/400 firmy ADInstrument.
 • PowerLab/400 firmy ADInstrument.

 

Kontakt

Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
ul. Norwida 31
50- 375 Wrocław

tel. 71 320 5401