Rzeczpospolita Polska

Laboratorium GISLab
Badania

  • wdrażanie nowoczesnych technologii GIS
  • organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów z zakresu GIS
  • opracowanie specjalistycznych baz danych
  • doradztwo w zakresie opracowania i produkcji map, ekspertyzy kartograficzne

 

Kontakt

dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

tel./fax: 71 320 56 17

http://www.gislab.up.wroc.pl/
e-mail: