Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Teledetekcji oraz Skanowania Laserowego i Modelowania 3D


 

Badania

  • skanowanie obiektów naziemnym skanerem laserowym Leica ScanStation C10
  • modelowanie 3D na podstawie danych skaningu laserowego naziemnego i lotniczego
  • filtracja i klasyfikacja danych skaningu laserowego; generowanie numerycznych modeli terenu

 

Kontakt

dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

tel./fax: 71 320 56 17

http://www.igig.up.wroc.pl
e-mail: