Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Środków Spożywczych i Wody


Oznaczenia:

  • drobnoustrojów chorobotwórczych
  • bakterii wskaźnikowych
  • drobnoustrojów powodujących psucie się żywności
  • trwałości produktów gotowych
  • wartości pH i aktywności wodnej surowców i gotowych produktów
  • jakości mikrobiologicznej wody
  • zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych
  • higieny powierzchni produkcyjnych, maszyn i urządzeń
  • skuteczności środków dezynfekcyjnych

Badania mikrobiologiczne wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami.
Próbki do badań przyjmujemy w dni robocze w godz. 7.00 - 11.00.
Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu próbek do badań.

Kontakt:

Zakład Mikrobiologii Żywności i Higieny Przetwórstwa
w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
ul. C. K. Norwida 29 /parter/
50 -375 Wrocław

Janusz Kuczyński
tel. 71 320 5171

dr hab. Adam Malicki prof. nadzw.
tel. 71 320 5399
e-mail