Rzeczpospolita Polska

Rektorska Komisja ds. wynagrodzeń

Skład Komisji powołany Zarządzeniem nr 150/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 roku.


Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

 

Członkowie:

dr inż. Teresa Skiba

NSZZ "Solidarność"

 

dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw.

NSZZ "Solidarność"

 

dr n. biol. Krzysztof Marycz

NSZZ "Solidarność'80"

 

dr n. wet. Aleksander Chrószcz

NSZZ "Solidarność'80"

 

dr Zbigniew Jurzyk

ZNP

 

dr inż. Pogoda Sewerniak

ZNP

 

mgr Anna Dzięcioł-Solecka

Dyrektor Działu Kadr i Spraw Socjalnych

 

mgr Marian Rybarczyk

Kanclerz

 

dr hab. inż. Grzegorz Janik

 

 

prof. dr hab. Stanisław Graczyk

 

 

prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz

 

 

dr hab. Marian Kuczaj, prof. nadzw.

 

 

mgr inż. Marzena Styczyńska