Rzeczpospolita Polska

O programie


HORIZON 2020 to mechanizm Unii Europejskiej, finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020. Inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. W zakresie swoich badań i innowacji ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Strona programu Horyzont 2020

HORIZON 2020

 • program finansowania ze środków Komisji Europejskiej na lata 2014-2020
 • następca 7 Programu Ramowego realizowanego w latach 2007-2013
 • największy mechanizm finansowania badań naukowych w Europie
 • program wspierający: technologie przyszłości, inteligentne rozwiązania, sytuacje kryzysowe

Struktura programu Horyzont 2020Projekty

 • Research and Innovation Actions – projekty badawcze i innowacyjne
  Projekty badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii czy produktów. Projekty mogą zawierać też elementy demonstracyjne lub pilotażowe.
 • Innovation Actions – projekty innowacyjne
  Projekty innowacyjne składają się przede wszystkim z działań nastawionych na plany produkcyjne a także projektowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Projekty mogą zawierać elementy prototypowania, testowania, demonstrowania lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek.
 • Coordination and support actions – akcje koordynujące i wspierające
  Celem jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej, finansowanej na szczeblach krajowych. W zakres działań wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami a także organizacja konferencji, spotkań, wymiany personelu, upowszechniania dobrych praktyk oraz tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze są przeznaczone na koordynację, nie na badania, a ich zadaniem jest wspieranie realizacji programu Horyzont 2020.
 • Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
 • Granty Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie

 

Przykłady projektów, które uzyskały finansowanie

Dane z bazy CORDIS na temat projektów można posortować wg słowa kluczowego, obszaru zainteresowania czy programu (H2020, 7 PR, 6 PR). W wyniku pojawiają się abstrakty oraz raporty.

http://cordis.europa.eu/home_pl.html