Rzeczpospolita Polska

Kariera


Eksperci

Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont 2020. Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, jednakże zachęcamy, by zgłosić się już teraz. Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020. Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Euraxess

Pracowników zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej w Europie serdecznie zachęcamy do odwiedzenia portalu EURAXESS, który dostarcza informacji o finansowaniu badań, oferuje liczne możliwości poszukiwania ofert pracy i stypendiów, oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej.

http://ec.europa.eu/euraxess/