Rzeczpospolita Polska

Konkursy


Horyzont 2020 - konkursy 2016-2017


Komisja Europejska przeznaczy 16 miliardów euro na badania i innowacje na przestrzeni następnych dwóch lat.

Jest to kwota, która zostanie przeznaczona z budżetu programu Horyzont 2020 i została ona przypisana konkursom ogłoszonym w ramach zatwierdzonych właśnie Programów Pracy na lata 2016-2017. Programy Pracy są już dostępne na Participant Portal.

Więcej informacji na temat programu Horyzont 2020 na stronie Komisji Europejskiej.

Informacje i kontakt UPWr:

 
Dominika Mańkowska
 
Dział Pozyskiwania Projektów
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. +48 71 320 52 66
e-mail:

prezentacja PowerPoint 2007 Instrukcja wyszukiwania konkursów prezentacja PowerPoint 2007, 1.34 MB
2015-01-12 12:25