Rzeczpospolita Polska

Stowarzyszenie „Żywność dla Przyszłości”


Na zebraniu założycielskim na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 5 czerwca 2014 roku  powołano ogólnopolskie Stowarzyszenie „Żywność dla Przyszłości”, skupiające przedstawicieli nauki, biznesu i sektora publicznego, które w składzie współtworzonego konsorcjum europejskiego wystąpi w 2016 r. o prawo prowadzenia Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Żywność dla Przyszłości (Knowledge and Innovation Community Food4Future). Pełna relacja znajduje się na portalu uczelni


Zadania Stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości”:

  • uznawanie za działania priorytetowe transferu wiedzy i technologii z uwzględnieniem sieci powiązań kooperacyjnych, w tym klastrowych, zapewniających wielokierunkowy przepływ informacji między instytucjami naukowymi, parkami technologicznymi i przedsiębiorstwami.
  • rozwijanie i doskonalenie aktywności w trójkącie: nauka– edukacja – innowacje w działaniach biznesowych z włączeniem instytucji naukowych w system gospodarczy oraz wykorzystanie systemów edukacyjnych w kształtowaniu wiedzy społeczeństwa o budowie konkurencyjnego biznesu.
  • realizowane badania w instytucjach naukowo-badawczych muszą znaleźć odzwierciedlenie we wdrażaniu innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarki żywnościowej i jej konkurencyjności.
  • aktywizowanie działań związanych z bezpieczną produkcją żywności, monitoringiem łańcucha produkcyjnego z uwzględnieniem potrzeb konsumenta oraz doskonaleniem bezpieczeństwa i jakości życia.
  • wykorzystanie polskich możliwości geograficznych i specyfiki regionalnej oraz osiągnięć naukowych na rzecz doskonalenia produkcji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w celu uzyskania najwyższej jakości wyrobów przy minimalizowaniu kosztów produkcji.
  • dążenie do maksymalizacji wartości dodanej przez doskonalenie technologii procesowych oraz zmniejszenie zużycia wody i energii, a także rozwijanie innowacyjnych technologii bezodpadowych.
  • monitorowanie potrzeb klientów, łącznie z ich personalizacją, w celu doskonalenia systemów dystrybucyjnych służących zadowoleniu konsumentów.
  • rozwijanie tzw. Smart specialization w obszarze produkcji żywności specjalnej, nowej żywności, suplementów diety i preparatów biomedycznych z uwzględnieniem naturalnych surowców oraz produktów z ukierunkowaniem na walkę i prewencję chorób cywilizacyjnych.
  • rozwijanie polskiego przemysłu nowej generacji opakowań żywności, w tym opakowań inteligentnych i biodegradowalnych oraz pozwalających przedłużać trwałość produktów i gwarantować bezpieczeństwo w łańcuchu produkcji żywności.
  • przygotowanie wszelkich podstaw do powiązań kooperacyjnych i współpracy „polskiej sieci kolokacji” KIC w UE na rzecz wzrostu konkurencyjności w skali międzynarodowej i globalnej.

Kontakt

Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

tel. 71 320 52 70
e-mail: