Rzeczpospolita Polska

Poszukiwanie partnera do współpracy

Jeśli szukają Państwo partnera do projektu, prosimy o wypełnienie szablonu i przesłanie go do Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli: 

Partner Search Template


Poszukiwanie międzynarodowych partnerów w obszarze działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)

Osoby poszukujące międzynarodowych partnerów do PR Horyzont 2020, w obszarze MSCA (ITN, RISE, COFUND, IF) uprzejmie proszę o uzupełnienie formularza w języku angielskim oraz przesłanie na adres mailowy . Formularz zostanie przekazany europejskim instytucjom i punktom kontaktowym.


Poszukiwanie międzynarodowych partnerów w obszarze działań w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców.

Szanowni Państwo,

Osoby poszukujące międzynarodowych partnerów do PR Horyzont 2020, w obszarze Climate action, environment, resource efficiency and raw materials uprzejmie proszę o uzupełnienie formularza w języku angielskim oraz przesłanie na adres mailowy

Trzeba zaznaczyć, że szukają Państwo koordynatora, ale także innych partnerów do utworzenia konsorcjum. Należy tez wspomnieć, że chętnie się Państwo włączą do konsorcjum tworzonego już przez inną instytucję.

Pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań.

Pozdrawiam,

Dominika Mańkowska

Dział Pozyskiwania Projektów
tel. 71 320 52 66


Poszukiwanie międzynarodowych partnerów w obszarze działań w dziedzinie Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka

Osoby poszukujące międzynarodowych partnerów do PR Horyzont 2020, w obszarze Food Security uprzejmie proszę o uzupełnienie formularza w języku angielskim oraz przesłanie na adres mailowy