Rzeczpospolita Polska

Najlepsza baza poszukiwań

Serwis informacyjny CORDIS to oficjalne źródło wiadomości na temat Programów Ramowych KE oraz aktualnie otwartych konkursów. Jednym z elementów serwisu jest doskonałe narzędzie poszukiwania parterów do projektów międzynarodowych – Serwis Partnerski CORDIS. W bazie znajdują się tysiące profili z informacjami o jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach i uczelniach z całego świata, które wyraziły chęć udziału we wspólnych inicjatywach badawczo-rozwojowych. W bazie znaleźć można również ogłoszenia koordynatorów zapraszających do współpracy w ramach tworzonych konsorcjów.

Miejsce, gdzie warto zaistnieć

Posiadanie własnego profilu w bazie partnerów CORDIS to doskonałe miejsce na autoreklamę – prezentację swoich osiągnięć naukowych oraz promocję własnych działań na poziomie międzynarodowym. Każdy naukowiec, przedsiębiorstwo, instytucja badawcza lub inna jednostka działająca w sferze badań i rozwoju może utworzyć swój własny profil, aby dać się odszukać osobom poszukującym parterów do projektów.
Daj się odnaleźć przez innych...
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest