Rzeczpospolita Polska

Kariera

Eksperci

Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów trwa przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, jednakże zachęcamy, by zgłosić się już teraz. Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020. Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Euraxess

Pracowników zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej w Europie serdecznie zachęcamy do odwiedzenia portalu EURAXESS, który dostarcza informacji o finansowaniu badań, oferuje liczne możliwości poszukiwania ofert pracy i stypendiów, oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej.

http://ec.europa.eu/euraxess/