Rzeczpospolita Polska

800 ofert hiszpańskich instytucji - MSCA IF 2017

Na stronie ESHORIZONTE2020 znajduje się ponad 800 ofert współpracy w ramach MSCA Individual Fellowships. 
Szczegółowe informacje na temat MSCA/EF: Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

Informacje i kontakt UPWr: 
Dział Pozyskiwania Projektów 
mgr Dominika Mańkowska 
e-mail:  
tel.: +48 71 320 52 66