Rzeczpospolita Polska

Rozród zwierząt hodowlanych

kliniki_weterynaryjne_rozrod_psy_koty_zwierzeta_gospodarskie


Rozród to jedna z najważniejszych kwestii w chowie i w hodowli bydła. Kierowanie nim wymaga dużej wiedzy popartej doświadczeniem, gdyż w wyniku błędnych decyzji można pogorszyć stan zdrowia zwierzęcia lub spowodować straty w produkcji oraz wzrost kosztów. Eksperci Uniwersytetu Przyrodniczego wspierają właścicieli gospodarstw w opiece weterynaryjnej, obejmującej rozród zwierząt hodowlanych.

Nasza klinika rozrodu zwierząt hodowlanych pomaga świniom, owcom, kozom, koniom, krowom. Przeprowadzamy kliniczne badania narządów rozrodczych samic wymienionych gatunków, określamy status rozrodczy (określenie fazy cyklu jajnikowego i rujowego), prowadzimy diagnostykę ciąży i jej patologii, asystujemy przy porodzie, udzielamy pomocy poporodowej oraz dokonujemy oceny poporodowej żywotności noworodka wraz rozpoznaniem schorzeń okresu neonatologicznego i propozycjami ich leczenia. Leczymy również zaburzenia okresu poporodowego.

Rozród zwierząt hodowlanych jest kompleksowym zagadnieniem, które bardzo często wymaga konsultacji lekarza weterynarii. Poniżej znajduje się pełna specyfikacja usług, jakie świadczymy w naszym ambulatorium w ramach różnych laboratoriów (np. Laboratorium Endykrynologii Rozrodu, Laboratorium Andrologicznego, Laboratorium Zapłodnienia Pozaustrojowego, Laboratorium RT-PCR). Nasza klinika rozrodu zwierząt hodowlanych dysponuje również Bankiem Nasienia, co oznacza, że umożliwiamy przechowywanie i wysyłkę dawek inseminacyjnych nasienia na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z wybraną jednostką celem umówienia konsultacji. 

Kontakt

Przychodnia Weterynaryjna Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław
tel. 71 320 53 08

Godziny otwarcia

w dni powszednie 8.00 – 15.00

71 320 53 08 – ambulatorium

71 320 53 18 – zgłoszenia rozród koni

71 320 53 18 – zgłoszenia rozród zwierząt gospodarskich


Dyżur wyjazdowy - zwierzęta gospodarskie 71 320 53 18

Wszystkie aspekty związane z rozrodem zwierząt gospodarskich – pomoc porodowa, zatrzymanie łożyska, badanie na ciążę, leczenie niepłodności, schorzenia gruczołu mlekowego, doradztwo


Ambulatorium Katedry Rozrodu

Świadczy usługi weterynaryjne takie jak: pobieranie i wstępna ocena nasienia, sztuczna inseminacja dopochwowa, badanie na ciążę, monitoring ciąży, pomoc porodowa, zabiegi na narządzie płciowym samic i samców (kastracje, sterylizacje, cięcia cesarskie itp.) Wyżej wymienione usługi dotyczą wszystkich gatunków zwierząt domowych (pies, kot, świnia, krowa, owca, koza, koń, krowa).

Katedra Rozrodu prowadzi również Bank Nasienia.


Gabinety specjalistyczne

Laboratorium Endokrynologii Rozrodu

71 320 10 52

  • Oznaczanie poziomu hormonów: fT4,T4,E2,P4, Testosteron, Kortyzol;
  • Badania biochemiczne krwi (GOT, GPT, bilirubina całkowita, amylaza, fosfataza alkaliczna, cholesterol,glukoza, kreatynina, mocznik)
  • Badania morfologii krwi

Laboratorium Andrologiczne

71 320 10 52

  • Szczegółowa ocena parametrów nasienia zwierząt: morfologia, ruchliwość, koncentracja i żywotność plemników

Laboratorium Zapłodnienia Pozaustrojowego

71 320 10 53 lub 71 320 53 03

  • Pozyskiwanie oocytów ex situ, pozyskiwanie kory jajnika oraz uzyskiwanie zarodków kotowatych, bydła, świń w warunkach pozaustrojowych oraz ich kriokonserwacja

Bank Nasienia

71 320 53 00

  • Chłodzenie i mrożenie nasienia
  • Przechowywanie i wysyłka dawek inseminacyjnych na terenie kraju i zagranicą

Laboratorium RT-PCR

71 320 53 00