Rzeczpospolita Polska

Choroby koni i zwierząt gospodarskich

klinika_chorob_koni


Kontakt

Klinika Chorób Koni 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – kliniki weterynaryjne

Pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław
tel. 71 3205-363

Godziny otwarcia

w dni powszednie 9.00 – 22.00
w soboty, niedziele i święta 10.00 – 18.00

 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • hepatologia
 • dermatologia
 • neurologia
 • kardiologia
 • choroby układu oddechowego
 • stomatologia
 • parazytologia
 • okulistyka

leczenie koni, choroby koni

Klinika Chorób Koni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pomaga hodowcom i właścicielom w leczeniu chorób tych zwierząt, zapewniając kompleksową opiekę - od profilaktyki aż po chirurgię. Najczęstsze choroby koni to choroby układu pokarmowego (np. kolka, ostre zęby), choroby układu oddechowego (grypa, nieżyt oskrzeli), choroby skóry (gruda, odsednienie), choroby kopyt (ochwat u koni, podbicie). Pomagamy we wszystkich tych przypadkach i w wielu innych schorzeniach, które wymagają szczegółowej i pogłębionej diagnostyki oraz analizy stanu pacjenta.chirurgia_koni


Kontakt

Katedra i Klinika Chirurgii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – kliniki weterynaryjne

Pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław


Zakres usług:

 • diagnostyka RTG i USG
 • diagnostyka ortopedyczna
 • diagnostyka okulistyczna
 • badanie kupno – sprzedaż
 • leczenie ran
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej i kostnej
 • fizjoterapia
 • rehabilitacja
 • laseroterapia nisko i wysokoenergetyczna
 • terapia pozaustrojową falą uderzeniową

Chirurgia koni

Blok Chirurgii Dużych zwierząt składa się z sali operacyjnej dla dużych zwierząt i ambulatorium chirurgicznego.

Na wyposażeniu kliniki znajduje się m.in. stół operacyjny dla koni oraz stanowisko znieczulenia inhalacyjnego dużych zwierząt wraz z pełnym monitoringiem funkcji życiowych pacjenta. Ponadto posiadamy bezpieczny boks wybudzeniowy zapobiegający urazom podczas wybudzania się zwierząt.
poliklinika_weterynaryjna_dla_zwierzat_gospodarskich


Kontakt
Poliklinika Weterynaryjna dla zwierząt gospodarskich

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – kliniki weterynaryjne
Pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław
tel. 71 3201015

Klinika weterynaryjna dla zwierząt gospodarskich Wrocław

Kompleksowe monitorowanie i doradztwo weterynaryjne w stadach bydła obejmujące:

 • monitoring diagnostyczny kliniczny zwierząt z uwzględnieniem (BCS)
 • monitoring diagnostyczny laboratoryjny zwierząt wg indywidualnego profilu
 • monitoring warunków środowiskowych i żywieniowych stada/fermy
 • monitoring parametrów produkcyjnych i reprodukcyjnych stada / fermy
 • monitoring higieniczny doju
 • analizę zagrożeń zdrowotnych w stadzie oraz dróg ich eliminowania - minimalizowania

Oferta nacelowana jest na pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i produkcyjnych w stadach bydła, tak dla właścicieli ferm, jak też nadzorujących takie fermy lekarzy weterynarii. Nie ma ona na celu działania konkurencyjnego wobec aktualnie działającego nadzoru weterynaryjnego, ale służyć dodatkową pomocą dla podmiotu po wcześniejszym ustaleniu i akceptacji wszystkich zainteresowanych stron

Ponadto oferuje: różne opracowania i opinie w zakresie problematyki związanej z bydłem dla innych instytucji zajmujących się sprawami rolnictwa jak: Izby Rolnicze, Agencje Rynku Rolnego, Agencje Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, Federacje Rolnicze i Hodowlane, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Wydziały Rolnictwa Urzędów Marszałkowskich, inne jednostki administracji państwowej i samorządowej, firmy ubezpieczeniowe prowadzące likwidację szkód zwierząt, firmy farmaceutyczne i paszowe, wydawnictwa czasopism fachowych i inne.

Weterynarz zwierząt gospodarskich jest konieczny zawsze, gdy u zwierzęcia występują niepokojące objawy, takie jak: brak apetytu, niepokój, brak zainteresowania otoczeniem, pokładanie i tarzanie, wysoka temperatura ciała, gorące i wrażliwe na dotyk kopyta, przyspieszenie tętna i oddechu. Leczenie koni może być wtedy równie konieczne, jak zadbanie o higienę warunków, w których przebywają oraz jakość podawanego pożywienia. 

Zapraszamy do zapoznania z ofertą Kliniki Chorób Koni oraz Polikliniki Weterynaryjnej dla zwierząt gospodarskich, gdzie pomoc znajdą również inne duże zwierzęta, takie jak krowy (oraz mniejsze - kury, gęsi, indyki). W ramach leczenia chorób koni świadczymy również pomoc chirurgiczną. Aby skorzystać z usług weterynarzy należy skontaktować się telefonicznie celem umówienia terminu wizyty. Spis telefonów znajduje się poniżej.