Rzeczpospolita Polska

Gabinet Kardiologii

gabinet_kardiologii_kliniki_weterynaryjne

Kontakt

Gabinet Kardiologii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – kliniki weterynaryjne

Pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław

tel. 71 320 10 11, 71 320 53 71

Badania diagnostyczne

 • Badanie elektrokardiograficzne w tym również 24 godzinny zapis EKG metodą Holtera.
  Badanie to służy do rozpoznawania arytmii.
 • Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne
  Badanie służy do rozpoznawania szczególnie uciążliwych arytmii i jest koniecznym krokiem przed zabiegiem ablacji
 • Badanie echokardiograficzne
  Badanie standardowe i badanie przełykowe. Służy do diagnozowania wad budowy serca, wad zastawkowych oraz oceny czynności serca.

Procedury inwazyjne

 • Implantacja sztucznych stymulatorów serca tzw. rozruszników serca.
  Wykonywana jest w celu leczenia groźnych dla życia arytmii przebiegających ze zwolnieniem akcji serca. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą fluoroskopu.
 • Balonolastyka
  Zabiegi przy użyciu cewników naczyniowych zakończonych wysokociśnieniowym balonem. Tą techniką najczęściej poszerzane jest zastawkowe zwężenie tętnicy płucnej.
 • Wewnątrznaczyniowe systemy zamykające.
  Stosowane w leczeniu wrodzonych i nabytych wad serca (przetrwałego przewodu tętniczego, ubytków w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej) i naczyń (nieprawidłowych połączeń wrotno-obocznych).
 • Stenty naczyniowe.
  Stent jest to rodzaj rusztowania wykonanego z materiału, który umożliwia podparcie ściany naczynia lub innych tkanek o rurowym kształcie.
 • Koronarografia
  Obrazowanie tętnic wieńcowych pod kontrolą fluoroskopu.
 • Ablacja prądem o częstotliwości radiowej
  Celem ablacji jest zniszczenie ognisk arytmii stanowiących anatomiczne podłoże powstawania zaburzeń.
 • Kardiowersja elektryczna
  Zabieg przywracający prawidłowy rytm serca u psów z migotaniem przedsionków, z częstoskurczami komorowymi i nadkomorowymi.


kliniki_weterynaryjne_wroclaw