Rzeczpospolita Polska

Program REJS - średniookresowe wyjazdy naukowców

Celem programu REJS jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie. W programie REJS wnioskodawcami są indywidualni naukowcy.

Czas trwania pojedynczego stypendium zawiera się w okresie od 3 do 12 miesięcy.

Nabór będzie trwać od 3 kwietnia do 31 maja 2018 r.


Źródło: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-rejs