Rzeczpospolita Polska

EIG CONCERT-Japan - nabór wniosków w V konkursie

Do 11 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu EIG CONCERT-Japan. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 000 euro.

Jak informuje NCBiR w ramach aktualnie trwającego naboru wniosków zgłaszać można projekty, których zakres dotyczy tematyki Functional Porous Materials.

W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na:
  • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek;
  • Badania przemysłowe; 
  • Prace rozwojowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz na stronie internetowej concert-japan.eu

Źródło: https://www.granty-na-badania.com/2018/04/eig-concert-japan-nabor-wnioskow-w-v.html