Rzeczpospolita Polska

Doktor honoris causa, profesor honorowy

Doktor honoris causa

Najwyższą godnością akademicką nadawaną przez Senat Uczelni jest tytuł doktora honoris causa.

Tytuł honorowy doktora honoris causa jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego. Osoby proponowane do tej godności powinny wykazywać się wybitnymi osiągnięciami oraz wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu może być nadawany uczonym innych uczelni i instytucji naukowych, mężom stanu, wybitnym twórcom i artystom.

Regulamin postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony

Uchwałą nr 38/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku, ze zm. – tekst ujednolicony


Profesor honorowy
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wybitnemu uczonemu może być nadany tytuł profesora honorowego „Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Senat nadaje tytuł profesora honorowego na wniosek rektora, po zasięgnięciu opinii Kapituły Tytułu, którą stanowią: rektor, prorektorzy, dziekani i kanclerz.

Regulamin postępowania przy nadawaniu tytułu honorowego „Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzony Uchwałą nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku