Rzeczpospolita Polska

Żywność funkcjonalna pochodzenia roślinnego (Plants4FOOD)

plants4food_wzb
Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych

prof. dr hab. inż.  Aneta Wojdyło

ul J. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław


tel. (071) 320 7706
e-mail: aneta.wojdylo@upwr.edu.pl

Baza Wiedzy UPWr

Tematy badawcze

 1. Ocena profilu związków bioaktywnych i właściwości prozdrowotnych surowców roślinnych, w tym liści, kwiatów, korzeni w oparciu o techniki chromatograficzne (LC MS QTof, UPLC-PDA-FL)

 2. Biodostępność i strawność związków bioaktywnych w symulowanym układzie pokarmowym metodą in vitro

 3. Określenie potencjału przeciwutleniającego, przeciwcukrzycowego, przeciwotyłościowego, przeciwstarzeniowego i przeciwzapalnego

 4. Wpływ czynników agronomicznych i genetycznych na jakość owoców, warzyw, kwiatów jadalnych oraz ziół

 5. Wykorzystanie wytłoków i innych roślinnych odpadów poprodukcyjnych w projektowaniu żywności funkcjonalnej

 6. Wpływ jakości surowca, procesu technologicznego i przechowywania na właściwości żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 7. Opracowanie produktów żywnościowych o ukierunkowanych właściwościach prozdrowotnych dedykowanych osobom z chorobami cywilizacyjnymi

 8. Wzbogacanie produktów żywnościowych w związki biologicznie aktywne dedykowanych dla dzieci, dorosłych i osób starszych oraz sportowców

 9. Mikrokapsułkowanie i inne nanotechnologie jako metody produkcji nutraceutyków

 10. Modelowanie jakości surowców roślinnych przy użyciu innowacyjnych metod suszenia oraz odwadniania osmotycznego na finalną jakość produktów

 11. Ocena akumulacji zanieczyszczeń pyłowych przez wybrane gatunki bylin, krzewów i pnączy w warunkach miejskich


Słowa kluczowe: związki bioaktywne; polifenole; LC MS QTof, UPLC-PDA-FL; owoce, warzywa, kwiaty jadalne, zioła; wytłoki; żywność funkcjonalna; nutraceutyki; biodostępność i strawność związków bioaktywnych; analiza potencjału prozdrowotnego; proces technologiczny; mikrokapsułkowanie; nanotechnologie; suszenie, zanieczyszczenia