Rzeczpospolita Polska

Zespół prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
prof. dr hab. inż. Adam Figiel
dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, profesor uczelni
dr hab. inż. Joanna Kolniak-Ostek, profesor uczelni
dr hab. inż. Anna Michalska
dr hab. inż. Krzysztof Lech
dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, profesor uczelni
dr hab. inż. Paulina Nowicka
dr hab. inż. Małgorzata Korzeniowska, profesor uczelni
dr inż. Joanna Chmielewska
mgr inż. Karolina Tkacz
mgr inż. Igor Turkiewicz
mgr inż. Joanna Majerska
mgr inż. Klaudia Masztalerz
mgr inż. Katarzyna Blitek
mgr inż. Jessica Brzezowska