Rzeczpospolita Polska

Choroby zwierząt – badania translacyjne (AnimalTrans)

animaltrans_wzb
Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

pl. Grunwaldzki 57, 50-357 Wrocław


tel. (071) 320 1009
e-mail:

Baza Wiedzy UPWr

Tematy badawcze

1.    Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i potencjalnych powikłań stymulacji nerwu błędnego przez różne energie za pomocą stymulatora wsierdzia.

2.    Analiza potencjału biologicznego ekstraktów ze skórek granatowca w zespole metabolicznym na modelu zwierzęcym.

3.    Badania oraz ocena cech fizjologicznych cewek moczowych modeli zwierzęcych. Wywołanie zwężenia cewki moczowej u wybranych modeli.

4.    Badania nad leczeniem urazów kręgosłupa na modelu zwierzęcym.

5. Farmakologiczna ochrona serca poddanego niedokrwieniu i niedotlenieniu– badania na świńskim modelu niedokrwienia/reperfuzji.

6.    Koń jako model starzenia się.

7.   Ocena skuteczności, dokładności mapowania elektroanatomicznego i ablacji przy pomocy  pierwszej  uniwersalnej chłodzonej elektrody do ablacji arytmii serca, do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez użycia promieniowania rentgenowskiego.

Słowa kluczowe: badania translacyjne, choroby cywilizacyjne, modele zwierzęce chorób człowieka, badania przedkliniczne, niewydolność serca, choroby neurodegeneracyjne, koński model astmy, badania biomateriałów, badania biomateriałów w modelach zwierzęcych