Rzeczpospolita Polska

Biokataliza i aktywność biologiczna (BioActiv)

bioactive_wzb
Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Chemii

dr hab. inż. Filip Boratyński, profesor uczelni

ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław


tel. (071) 320 5145
e-mail: filip.boratynski@upwr.edu.pl

Baza Wiedzy UPWr


Tematy badawcze

 1. Opracowanie nowych, tanich i przyjaznych środowisku metod syntezy bioaktywnych związków (polifenoli, steroidów, fosfolipidów, białek, terpenów, laktonów);

 2. Zastosowanie biokatalizy (całe komórki mikroorganizmów, izolowane enzymy, reakcje chemo-enzymatyczne);

 3. Izolowanie produktów naturalnych zielonymi rozpuszczalnikami (DES);

 4. Poszukiwanie mikroorganizmów o określonej aktywności oraz badanie ich szlaków metabolicznych;

 5. Określenie właściwości fizyko-chemicznych związków oraz wpływu ich struktury na aktywność biologiczną;

 6. Badanie aktywności przeciwnowotworowej, przeciwdrobnoustrojowej, przeciwzapalnej, cytotoksycznej, przeciwutleniającej, przeciwcukrzycowej, hemolitycznej, antyfidantnej;

 7. Badanie oddziaływań związków z błonami biologicznymi i biomolekułami;

 8. Poszukiwanie nowych lipidowych nośników związków aktywnych przeciwnowotworowo w terapii celowanej;

 9. Analiza molekularnego mechanizmu działania związków bioaktywnych na komórki;

 10. Wykorzystanie ekstraktów roślinnych do izolowania związków bioaktywnych o potencjalnym zastosowaniu jako suplementy diety i nutraceutyki;

 11. Biorafinacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego jako cennego i odnawialnego źródła dodatków do żywności funkcjonalnej;


Słowa kluczowe: biokataliza, transformacje mikrobiologiczne, reakcje chemo-enzymatyczne, procesy fermentacyjne, chiralność,  izolowanie produktów naturalnych, polifenole, fosfolipidy, steroidy,  białka, terpeny, laktony, zielona chemia, zielone rozpuszczalniki (Rozpuszczalniki Głęboko Eutektyczne), interakcje związków z błonami biologicznymi, mechanizm działania bioaktywnych związków, lipidowe modele błon, aktywność biologiczna (przeciwnowotworowa, przeciwdrobnoustrojowa, przeciwzapalna, cytotoksyczna, przeciwutleniająca, przeciwcukrzycowa, hemolityczna, antyfidantna), związki aktywne przeciwnowotworowo w terapii celowanej, nutraceutyki, suplementy diety, żywność funkcjonalna, biorafinacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, waloryzacja odpadów pochodzenia roślinnego, przemysł farmaceutyczny, rolno-spożywczy i kosmetyczny