Rzeczpospolita Polska

Zespółprof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
prof. dr hab. inż. Anna Pęksa
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska
dr hab. inż. Joanna Kolniak-Ostek, profesor uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Tajner-Czopek, profesor uczelni
dr hab.  inż. Monika Bronkowska, profesor uczelni
dr hab. inż. Elżbieta Rytel, profesor uczelni
dr hab. inż.  Tomasz Zięba, profesor uczelni
dr hab. inż.  Małgorzata Kapelko-Żeberska
dr hab. inż. Artur Gryszkin
dr hab. inż. Aleksandra Zambrowicz
dr inż. Joanna Miedzianka
dr  Agnieszka Nemś
dr inż. Sabina Lachowicz