Rzeczpospolita Polska

Zespółprof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki
dr hab. Magdalena Szymura, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
prof. dr hab. inż. Anna Karczewska
dr hab. inż. Jacek Twardowski, profesor uczelni
dr Iwona Gruss
dr inż. Bartosz Kozak
dr inż.  Kamila Nowosad
dr Marta Preisner
dr hab. inż. Daniel Pruchniewicz, profesor uczelni
dr Piotr Stępień
dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, profesor uczelni
dr hab. inż. Bogdan Stępień, profesor uczelni