Rzeczpospolita Polska

Zespół obserwacji i badania Ziemi technikami geodezyjnymi (SpaceOS)

spaceos_wzb
Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Geodezji i Geoinformatyki

dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr

ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

tel. (071) 320 5610
e-mail: witold.rohm@upwr.edu.pl

Baza Wiedzy UPWr

Tematy badawcze


  1. Rozwój techniki przetwarzania danych GNSS dla obserwacji troposfery (obserwacje naziemne, radiookultacje, reflektometria),

  2. Rozwój metod wykorzystania obserwacji GNSS w badaniach atmosfery,

  3. Rozwój metod przetwarzania satelitarnych obserwacji radarowych w obszarach deformacji antropogenicznych,

  4. Rozwijanie metod integracji obserwacji geodezyjnych: naziemnych i satelitarnych; pochodzących z obserwacji mikrofalowych, laserowych, radarowych i grawimetrycznych; punktowych i powierzchniowych; ciągłych i epizodycznych,

  5. Doskonalenie przetwarzania danych laserowych w ramach Międzynarodowej Służby Pomiarów Laserowych (ILRS),

  6. Doskonalenie przetwarzania danych GNSS w ramach Europejskiej wspólnoty biur meteorologicznych (E-GVAP),

  7. Zastosowanie technik geodezyjnych do analizy deformacji gruntów wysadzinowych,

  8. Rozwój algorytmów uczenia maszynowego i ich zastosowanie w teledetekcji i geodezji satelitarnej.


Słowa kluczowe: GNSS, geodynamika globalna, pozycjonowanie, SLR, LiDAR, InSAR, troposfera, deformacje terenu