Rzeczpospolita Polska

Projekty badawcze - informacje ogólne


NCN ułatwia realizację grantówlink do ogłoszenia

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI zawierający dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum Nauki, m.in. NIP, adres elektronicznej skrzynki podawczej.

System OSF

Najczęściej zadawane pytania


Wyższe stypendia i wynagrodzenia w nowych edycjach konkursów NCN


Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN


Stanowisko Narodowego Centrum Nauki w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych finansowanych przez NCN


Harmonogram ogłaszania konkursów przez NCN
Narodowe Centrum Nauki opublikowało wstępny harmonogram ogłaszania konkursów na finansowanie projektów badawczych w roku 2018 - harmonogram konkursów


Instrukcja EOD dla osoby wypełniającej wniosek projektowy


Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wynagrodzenia w grantach PRELUDIUM


Stanowisko w sprawie zatrudnienia w projektach finansowanych przez NCN

W nawiązaniu do komunikatu z 5 listopada 2014 r. dotyczącego kwestii wyłączenia obowiązku stosowania postępowania konkursowego w stosunku do osób zatrudnionych w projektach finansowanych przez NCN informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyłączenie obowiązku stosowania postępowania konkursowego, o którym mowa w art. 118 a ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, odnosi się do nauczycieli akademickich będących beneficjentami krajowych konkursów ogłaszanych przez NCN.

Oznacza to, iż ów wyjątek dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe zostały ujawnione we wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz ich dorobek naukowy poddany został ocenie przez niezależnych ekspertów.

Wyłączenie obowiązku stosowania procedury konkursowej nie znajduje zastosowania wobec wykonawców zatrudnionych w trakcie realizacji projektów badawczych, których ankieta dorobku naukowego nie znajdowała się we wniosku grantowym i nie była poddana ocenie eksperckiej.