Rzeczpospolita Polska

Rektorska komisja ds. nagród i odznaczeń

 Skład Komisji powołany zarządzeniem nr 146/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2012 r.  


Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Czaban
Członkowie: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
  prof. dr hab. Leszek Kuchar (NSZZ "Solidarność")
  prof. dr hab. Barbara Kosowska (NSZZ Solidarność'80)
  dr Zbigniew Jurzyk (ZNP)
  dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. nadzw.
  dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.
  dr hab. Anita Biesiada, prof. nadzw.

dr hab. inż. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw.
  mgr Marian Rybarczyk
  mgr Anna Dzięcioł-Solecka
Sekretarz: mgr Teresa Orlewska