Rzeczpospolita Polska

Wykaz osób, którym nadano tytuł doktora honoris causa w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

1. Prof. Stanisław Bac, Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, 1962 r.

2. Prof. Arkadiusz Musierowicz, IUNG, Puławy, 1965 r.

3. Prof. Andrzej Klisiecki, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1966 r.

4. Prof. Aleksander Maksimow, V Wydz. Polskiej Akademii Nauk, 1966 r.

5. Prof. Antoni Bant, Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, 1970 r.

6. Prof. Tadeusz Ruebenbauer, Akademia Rolnicza, Kraków, 1980 r.

7. Prof. Antal Acs, Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie, 1980 r.

8. Prof. Witold Niewiadomski, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 1982 r.

9. Prof. Stanislaw Tołpa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1985 r.

10. Prof. Kazimierz Boratyński, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1986 r.

11. Prof. Stefan Alexandrowicz, Akademia Rolnicza, Poznań, 1986 r.

12. Prof. Matthaeus Stöber, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze, 1989 r.

13. Prof. Roger Alfred Morse, Uniwersytet Cornella, Ithaca, USA, 1989 r.

14. Prof. Wilhelm Neumann, Uniwersytet w Rostocku, 1989 r.

15. Prof. Kazimierz Gawęcki, Akademia Rolnicza, Poznań, 1990 r.

16. Prof. Werner Leidl, Uniwersytet w Monachium, 1990 r.

17. Prof. Hans Werner Partenscky, Uniwersytet w Hanowerze, 1991 r.

18. Prof. Klaus Ulrich Heyland, Uniwersytet w Bonn, 1991 r.

19. Prof. Janusz Haman, Akademia Rolnicza, Kraków, 1994 r.

20. Prof. Zygmunt Hryncewicz, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1995 r.

21. Prof. Tadeusz Garbuliński, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1995 r.

22. Prof. Marian Truszczyński, Instytut Weterynarii w Puławach, 1995 r.

23. Prof. Wincenty Pezacki, Akademia Rolnicza, Poznań, 1995 r.

24. Prof. Adam Sroczyński, Politechnika Łódzka, 1995 r.

25. Prof. Piotr Prochal, Akademia Rolnicza, Kraków, 1995 r.

26. Prof. Manfred Kirchgessner, Uniwersytet w Monachium, 1997 r.

27. Prof. Eckehard Deegen, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze, 1998 r.

28. Prof. Mieczysław Pałasiński, Akademia Rolnicza, Kraków, 1998 r.

29. Prof. Manfred Olbertz, Uniwersytet w Rostocku, 1999 r.

30. Prof. Ryszard Badura, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1999 r.

31. Prof. Hans Georg Liebich, Uniwersytet Ludwiga Maksymiliana w Monachium, 2000 r.

32. Prof. Włodzimierz Baran, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2000 r.

33. Kard. dr Henryk Gulbinowicz, 2000 r.

34. Prof. dr hab. Josef Leibetseder, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, 2001 r.

35. Prof. dr hab. Stanisław Przestalski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2001 r.

36. Dr Antoni Gucwiński, ZOO Wrocław, 2001 r.

37. Prof. dr hab. Czesław Somorowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2001 r.

38. Prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 2002 r.

39. Prof. dr hab. Helena Oberman, Politechnika w Łodzi, 2002 r.

40. Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, Instytut Genetyki w Jastrzębcu, 2002 r.

41. Prof. dr hab. Teofil Mazur, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002 r.

42. Günter Verheugen – komisarz Unii Europejskiej ds. rozszerzenia, 2003 r.

43. Prof. dr hab. Zofia Jasińska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2005 r.

44. Prof. dr Andreas Stolle, Uniwersytet im. Ludwika Maksymiliana w Monachium, 2005 r.

45. Prof. dr hab. inż. Tomasz Brandyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2005 r.

46. Prof. dr hab. Antonii Polanowski, Uniwersytet Wrocławski, 2005 r.

47. Prof. dr hab. Tadeusz Szulc, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2006 r.

48. Prof. dr hab. Czesława Lipecka, Akademia Rolnicza w Lublinie, 2006 r.

49. Prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2006 r.

50. Prof. dr hab. Tadeusz Luty, Politechnika Wrocławska, 2006 r.

51. Prof. dr hab. Rudolf Michałek, Akademia Rolnicza w Krakowie, 2007 r.

52. Prof. dr hab. Wacław Leszczyński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2007 r.

53. Prof. dr hab. Henryk Górecki, Politechnika Wrocławska, 2007 r.

54. Prof. Yona Chen, Hebrajski Uniwersytet w Jerozolimie, 2008 r.

55. Prof. dr Josef Dvořák, Uniwersytet Rolniczy i Leśny im. Mendla w Brnie, 2008 r.

56. Prof. dr hab. Piotr Jan Kowalik, Politechnika Gdańska, 2009 r.

57. Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2009 r.

58. Prof. Walter Baumgartner, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, 2010 r.

59. Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, 2011 r.

60. Prof. dr hab. inż. Jan Gawęcki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2012 r.

61. Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska, 2013 r.

62. Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014 r.

63. Prof. dr hab. Andrzej  Mazur, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) we Francji, 2014 r.

64. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, 2015 r.

65. Prof. dr hab. Franciszek Adamicki, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 2015 r.

66. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2016 r.

67. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017 r.

68. Prof. dr hab. Wolfgang Keller, Uniwersytet w Stuttgarcie, Wrocław 2018 r.