Rzeczpospolita Polska
ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

tel. centrali: +48 71 320 5020
Kancelaria Rektora: +48 71 320 5404
Kancelaria Ogólna: +48 71 320 5130

NIP: 896-000-53-54
REGON: 000001867

Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
IBAN: PL62102052420000210200292045
PIC: 997437809Status prawny

Państwowa szkoła wyższa, rok założenia – 1951

więcej...

Studia

Liczba kierunków studiów stacjonarnych I stopnia – 27

Jednolite studia magisterskie stacjonarne (weterynaria) – 1
Jednolite studia magisterskie stacjonarne w języku angielskim (weterynaria) – 1

Liczba kierunków studiów stacjonarnych II stopnia – 21
Liczba kierunków studiów niestacjonarnych  I stopnia – 6

Jednolite studia magisterskie niestacjonarne (weterynaria) – 1
Liczba kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia – 8

Liczba studiów III stopnia (doktoranckie) – 9
Liczba studiów podyplomowych – 15

Liczba studentów

Stan na 16 marca 2017 roku
Ogółem – 9 222, w tym

  • studia stacjonarne – 7 963
  • studia niestacjonarne  – 1 259

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych – 1054
Liczba słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego –  39

Liczba słuchaczy studiów doktoranckich  – 217

 

Liczba pracowników

Stan na 10 stycznia 2018 roku, w tym

  • ogółem – 1624
  • nauczyciele akademiccy – 728

 

Wytworzył:
Karolina Gerlicz
Data wyworzenia:
2019-05-06
Opublikował w BIP:
Tomasz Lewandowski
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-06 09:34