Rzeczpospolita Polska

Opis serwisu i instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

  Strona podmiotowa BIP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tworzona jest zgodnie z zapisami:

 

Publikowane informacje, dotyczące Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zgromadzone są w menu.

 1. U góry strony znajduje się statyczne menu podmiotowe, w którym zgromadzone są tematy sklasyfikowane w sześciu podstawowych kategoriach.

  Odnośniki kategorii wskazują:
  • podmenu kolejnych dokumentów udostępnianych w BIP,
  • bezpośrednią treść dokumentu, opatrzonego informacją o osobie, która opracowała informację do BIP, osobie, która ją wprowadziła, oraz czas jego ostatniej modyfikacji.

 2. W centralnej części strony głównej pojawia się dokument z uaktywnionego odnośnika.

  Schemat dokumentu:
  • nagłówek (tytuł dokumentu),
  • treść dokumentu w postaci tekstu (w jednym z formatów: html, pdf, rtf, jpg, gif, doc), w którym mogą się znajdować odnośniki do dokumentów i stron spoza BIP, lub podmenu kolejnych odnośników do dokumentów, w tym również do stron internetowych spoza BIP,
  • dane określające tożsamość osoby/jednostki, w której dokument został opracowany,
  • dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP,
  • datę udostępnienia dokumentu,
  • ewentualny załącznik.

  Uwaga: Aby odczytać załączone pliki w formacie pdf niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Darmową przeglądarkę plików pdf można pobrać na stronie www.adobe.com

 3. W dolnej części strony BIP, w pasku adresu, znajdują się:

  • formularz kontaktu z redaktorem (należy w nim wybrać pozycję „BIP”),
  • mapa serwisu.

 4. Dostęp do ogólnopolskiego serwisu BIP ze strony podmiotowej Biuletynu Uniwersytetu znajduje się pod paskiem dolnym, po lewej stronie. Symbolizuje go biało-czerwona ikona BIP.

 5. Na górze, po prawej stronie, znajduje się pole formularza "Szukaj w serwisie", które umożliwia przeszukiwanie jego zasobów.

 6. Dostęp do serwisu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskuje się poprzez kliknięcie w logo uczelni, znajdujące się u góry, po prawej stronie.


Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 20:44