Rzeczpospolita Polska

Informacje nieudostępnione

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej czy pisemnej nie wymaga pisemnego wniosku o udostępnienie.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty zgodnie z art. 15  pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku  (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).


dokument Word wniosek o udostępnienie informacji dokument Word, 35.50 KB
2013-04-23 11:03
Data ostatniej aktualizacji:
2015-03-16 11:26