Rzeczpospolita Polska

Rejestry


Wykaz jednostek prowadzących rejestry umów i zasady ich prowadzenia zawarty jest w zarządzeniu nr 135/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Wytworzył:
Karolina Gerlicz
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-03 14:05