Rzeczpospolita Polska

Wartość majątku trwałego

Ogólna wartość majątku trwałego

Rok Wartość majątku trwałego brutto
(łącznie ze zbiorami bibliotecznymi)
Wynik finansowy
netto łączny z RZD
Suma bilansowa
2003 132 263 418,28 3 922 181,44 (zysk) 93 342 104,70
2004 137 076 164,05 6 102 288,44 (zysk) 125 350 688,88
2005 189 632 684,79 7 086 498,41 (zysk) 165 414 912,85
2006 274 650 900,01 1 536 049,28 (strata) 242 811 929,03
2007 305 258 366,89 19 680 907,60 (zysk) 295 278 467,69
2008 323 832 117,56 7 792 951,29 (zysk) 293 596 396,71
2009 357 248 242,96 11 798 744,67 (zysk) 315 306 156,91
2010 422 484 942,46 9 624 967,23 (zysk) 355 891 524,46
2011 475 044 108,59 9 361 719,33 (zysk) 382 223 076,22
2012 503 332 223,90 1 985 896,83 (strata) 372 911 027,01
2013 506 202 387,82 1 167 622,15 (zysk) 371 360 834,00
2014 550 686 636,97 1 181 022,49 (zysk) 414 146 626,25
2015 577 080 357,95 3 500 183,57 (zysk) 413 149 751,38
2016 580 911 550,15 13 992 460,02 (zysk) 420 866 717,25
2017 588 138 941,74 7 475 862,42 (zysk) 426 368 281,51
Wytworzył:
Danuta Biadacz
Data wyworzenia:
2018-06-11
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data ostatniej aktualizacji:
2018-06-11 10:57