Rzeczpospolita Polska

Stypendia o charakterze socjalnym oraz zapomogi – druki

dokument Word Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – zał. nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dokument Word, 59.00 KB
2011-09-23 14:46
dokument Word Oświadczenie – zał. nr 2 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów dokument Word, 30.50 KB
2011-09-23 14:43
dokument Word Wniosek o przyznanie zapomogi – zał. nr 3 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów dokument Word, 38.00 KB
2011-09-23 14:44
dokument Word Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – zał. nr 5 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów dokument Word, 33.00 KB
2011-09-23 14:47
dokument Word Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – zał nr. 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów dokument Word, 32.00 KB
2011-09-23 14:47
dokument Word Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegający opodatkowaniu – zał. nr 7 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów dokument Word, 42.00 KB
2011-09-23 14:48
dokument Word Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich – zał. nr 8 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów dokument Word, 34.50 KB
2011-09-23 14:48
dokument Word Oświadczenie o opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne dokument Word, 24.00 KB
2012-09-19 11:24