Rzeczpospolita Polska

„Mistrzostwo pedagogiczne jako konieczna cecha wykładowcy uczelnianego”Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej 

„Kompetencje nauczyciela szkoły wyższej jako mistrzostwo pedagogiczne”

Wrocław 4.02.2014

plik PDF „Kompetencje nauczyciela szkoły wyższej jako mistrzostwo pedagogiczne" 2014 plik PDF, 2.48 MB
2017-01-23 07:13


Materiały z V konferencji naukowo-metodycznej
„Mistrzostwo pedagogiczne jako konieczna cecha wykładowcy uczelnianego”
Wrocław 2013
plik PDF „Mistrzostwo pedagogiczne jako konieczna cecha wykładowcy uczelnianego” plik PDF, 2.16 MB
2013-05-16 13:27