Rzeczpospolita Polska

Przepisy

Studia doktoranckie w uczelni funkcjonują w oparciu o następujące przepisy:

  • Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich wprowadzony uchwałą nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (od 1 października 2015 r.)