Rzeczpospolita Polska

Informacja o stacjonarnych studiach doktoranckich

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są prowadzone w trybie stacjonarnym na 5 wydziałach:

  1. Biologii i Hodowli Zwierząt w dyscyplinie zootechnika,
  2. Medycyny Weterynaryjnej w dyscyplinie nauk weterynaryjnych,
  3. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w dyscyplinie ochrona i kształtowania środowiska,geodezja i kartografia
  4. Nauk o Żywności w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, biotechnologia,
  5. Przyrodniczo-Technologicznym w dyscyplinie agronomia, inżynieria rolnicza oraz ogrodnictwo.


Lp. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich Adres Imię i nazwisko kierownika studiów doktoranckich
1.
rolnicze zootechnika Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 50-630 Wrocław,
ul. Chełmońskiego 38c,

prof. dr hab. Edward Pawlina
            


2.
techniczne
geodezja i kartografia


Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

50-363 Wrocław,
pl. Grunwaldzki 24A,dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska

rolnicze
ochrona
i kształtowanie środowiska
4. weterynaryjne
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 50-375 Wrocław,
ul. C.K. Norwida 31,
dr hab. Marcin Nowak

5.

rolnicze,
biologiczne
technologia żywności
i żywienia, biotechnologia     

Wydział Nauk o Żywności
51-630 Wrocław,
ul. Chełmońskiego 37/41

dr hab. inż. Alicja Kucharska
6. rolnicze agronomia,
inżynieria rolnicza,
ogrodnictwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny 50-363 Wrocław,
pl. Grunwaldzki 24 A,
prof. dr hab. Karol Wolski