Rzeczpospolita Polska

Uczelniana Rada SD

Członkowie Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Skład Rady SD na rok akademicki 2017/2018

mgr inż. Marek Damski
Przewodniczący RSD

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
marek.damski@upwr.edu.pl  
mgr inż. Jacek Łyczko
Wiceprzewodniczący RSD

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
jacek.lyczko@upwr.edu.pl 
mgr inż. Klaudia Masztalerz 
Wiceprzewodnicząca RSD

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
klaudia.urbanska@upwr.edu.pl 
 
mgr inż. Bogna Buta
Członek RSD

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
bogna.buta@upwr.edu.pl

mgr inż. Daniel Szyjewicz
Członek RSD 

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
daniel.szyjewicz@upwr.edu.pl