Rzeczpospolita Polska

Sejmik SD

Skład Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Sejmik jest najważniejszym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów.
Sejmik składa się z Delegatów poszczególnych wydziałów. Liczba Delegatów danego wydziału jest uzależniona od liczby doktorantów na danym wydziale (1 delegat na 10 doktorantów).

Delegaci do Sejmiku Samorządu Doktorantów na rok akademicki 2017/2018:
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt mgr Migdał Paweł
mgr Zajkowska Paula
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności mgr inż. Kropiwnicki Mateusz
mgr inż. Rzechonek Dorota
mgr inż. Urbanek Aneta
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
mgr inż. Łukowiak Michał
mgr inż. Płuciennik Monika
mgr inż. Świąder Małgorzata
mgr inż. Walczak Amadeusz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej lek. wet. Borecka Paulina
lek. wet. Marta Tikhamisov
lek. wet. Magdalena Senderska
lek. wet. Joanna Skonieczna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny mgr inż. Kwiecińska Iwona
mgr inż. Ossowska Magdalena
mgr inż. Szyjewicz Daniel
mgr inż. Masztalerz Klaudia