Rzeczpospolita Polska

Przedstawiciele w gremiach uczelnianych

Przedstawiciel doktorantów w Senacie UPWr:
mgr inż. Marta Duljarz 
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Przedstawiciel doktorantów w Rektorskiej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia:
mgr inż. Dorota Rzechonek 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Przedstawiciele doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:
 • mgr inż. Arkadiusz Głogowski
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • mgr inż. Paulina Śliwka
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • mgr inż. Paweł Migdał
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • lek. wet. Agnieszka Żak
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • mgr inż. Tobiasz Wysoczański
  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Przedstawiciele doktorantów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:
 • mgr inż. Marta Duljarz
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • mgr inż. Mateusz Gertchen
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • mgr inż. Kajetan Kalus
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • lek. wet. Natalia Siwińska
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • mgr inż. Mateusz Kierdal
  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny