Rzeczpospolita Polska

Aktualności

Otwarte posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów

Uczelnia i Samorząd Doktorantów w świetle nowej ustawy

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

Serdecznie zapraszam na otwarte posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w dniu 
14 grudnia 2018 (piątek) 
w godzinach 9:00-11:00 
w Sali Rad Wydziału (sala 018, Centrum Dydaktyczno-Naukowe). 
Przedmiotem posiedzenia będzie dyskusja na temat funkcjonowania doktorantów oraz samorządności doktoranckiej w ramach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce. Ze względu na istotne znaczenie poruszanych tematów dla środowiska doktoranckiego, posiedzenie ma charakter otwarty, co oznacza, że może w nim brać udział każdy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawy formalne:
  • Stwierdzenie prawomocności obrad
  • Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Przyszłość doktoratów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – krótkie wprowadzenie
 4. Samorządność doktorancka w świetle ustawy 2.0 – dyskusja:
  • Jeden samorząd, dwie grupy doktorantów, różne potrzeby
  • Struktura Samorządu Doktorantów
  • Finansowanie działań na cele doktoranckie 
 5. Szkoły doktorskie – dyskusja:
  • Struktura szkół doktorskich na UPWr
  • Funkcjonowanie szkół doktorskich na UPWr
 6. Sprawy inne
 7. Zamknięcie obrad
Marek Damski
Przewodniczący RSD

Otwarte posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów

Wybory do Rady Samorządu Doktorantów oraz przedstawiciela doktorantów w Senacie

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

Serdecznie zapraszam na otwarte posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w dniu 3 października 2018 (środa) w godzinach 9:00-10:00 w Sali Rad Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe). W ramach posiedzenia zostaną przeprowadzone wybory do Rady Samorządu Doktorantów oraz wybory przedstawiciela doktorantów do Senatu UPWr.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawy formalne:
  • Stwierdzenie prawomocności obrad
  • Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów z działalności Rady SD w roku akademickim 2017/2018
 4. Wybory do Rady Samorządu Doktorantów:
  • Powołanie komisji skrutacyjnej
  • Wybory Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów
  • Wybory zastępców Przewodniczącego Rady SD
  • Wybory pozostałych członków Rady SD
 5. Wybory przedstawiciela doktorantów do Senatu UPWr:
  • Powołanie komisji skrutacyjnej
  • Wybory przedstawiciela doktorantów do Senatu UPWr
 6. Sprawy inne
 7. Zamknięcie obrad
Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi obwieszczeniami i zachęcam do licznego przybycia.
Marek Damski
Przewodniczący RSD

Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

reaktor_maria

Samorząd Doktorantów UPWr organizuje wycieczkę do Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
Wycieczka obejmuje zwiedzanie jedynego w Polsce, czynnego reaktora jądrowego oraz wykład specjalistyczny.Termin: 28 czerwca 2018
Godzina wyjazdu: 7:00
Planowana godzina powrotu: 20:00
Koszt wycieczki: 80 zł/osobę (jest to koszt maksymalny, ewentualna nadpłata będzie zwracana)
Cena obejmuje: przejazd klimatyzowanym autokarem (Wrocław-NCBJ-Wrocław), zwiedzanie reaktora Maria, wykład specjalistyczny
Koszty dodatkowe: obiad w stołówce NCBJ (19 zł, płatne osobno)

80 PLN to cena maksymalna i na takim poziomie została ustalona składka. Przy wyczerpani wszystkich dostępnych miejsc (30 miejsc) ostateczna cena będzie znacznie niższa, a nadpłata zostanie zwrócona.

Po wypełnieniu poniższego formularza otrzymasz maila z potwierdzeniem i informacjami gdzie dokonać opłaty. Składkę należy opłacić do 25 maja 2018.

Link do formularza zapisów:
https://goo.gl/forms/4O2zjp7AjwBAGF3d2
Innowacje w Nauce

innowacje_w_nauce_szkolenia_a

Samorząd Doktorantów UPWr we współpracy z Inventity Foundation ma przyjemność zaprosić doktorantów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wydarzenie szkoleniowe „Innowacje w Nauce”, które odbędzie się w dniach 25-26.06.2018.

Więcej informacji: Innowacje w NauceSzkolenia i warsztaty dla doktorantów w ramach działalności PDUW

pduw_logo
Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławski (PDUW), którego jesteśmy członkiem, planuje zorganizowanie jesienią 2018 roku wydarzenia szkoleniowego dla doktorantów we Wrocławiu. Przedstawiciele Samorządów Doktorantów wrocławskich uczelni ustalili wstępną listę tematów, które mogą być przydatne w dalszym rozwijaniu kariery naukowej. PDUW chce jednak zbadać jak duże jest zainteresowanie poszczególnymi tematami, aby jak najlepiej dopasować harmonogram do potrzeb środowiska doktoranckiego we Wrocławiu. 

Prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety:
https://goo.gl/forms/3LCw1ZxhdLvnj7Sc2