Rzeczpospolita Polska

O PROJEKCIE

  naglowek_unia_i_flaga_1  ProHum - Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka


  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu podpisał umowę o dofinansowanie projektu "ProHum - Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka".

  Celem głównym projektu jest zwiększenie do 2022 roku jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych z zakresu nauk medycznych i weterynaryjnych poprzez utworzenie i realizację nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

  Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 11 doktorantów według następującego podziału:

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej – 6 doktorantów;

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego – 5 doktorantów.

  Dla każdego doktoranta zostanie opracowany Indywidualny Program Badawczy. Doktoranci będą uczestniczyć w dofinansowanych zagranicznych stażach naukowych w renomowanych jednostkach badawczych oraz w konferencjach międzynarodowych. W wyniku realizacji projektu minimum 8 doktorantów obroni pracę doktorską i uzyska stopień naukowy doktora.

  Wartość projektu ogółem wynosi 1 464 088, 80 zł.

  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.