Rzeczpospolita Polska

Rekrutacja na studia doktoranckie


  Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
  wprowadzone Uchwałą Senatu nr 28 z dnia 27 kwietnia 2018 r., na poszczególnych wydziałach:

            – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – zał. 1
            – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – zał. 2
            – Wydział Medycyny Weterynaryjnej – zał. 3
            – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – zał. 4
            – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny – zał. 5

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu dokumenty, o których mowa w Karcie kandydata na studia doktoranckie.

  dokument Word Karta kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich, zm. Zarządzeniem Rektora nr 58/2016, nr 90/2018 – tekst ujednolicony. dokument Word, 75.00 KB
  2018-07-30 08:44
  dokument Word Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (opłatę za legitymację należy uiścić po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie) dokument Word, 24.00 KB
  2014-09-18 12:03