Rzeczpospolita Polska

Rekrutacja na studia doktoranckie realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”  logo_naglowek


  „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”

  Uwaga!

  Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej odbędzie się dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”


  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Temat badawczy:

  „Wpływ modyfikacji struktury FBP2 i jej aktywności enzymatycznej na szybkość podziałów komórkowych i ich wrażliwość na czynniki stresowe”.


  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy dostarczyć do dnia 21 września 2018 r.

  Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  ul. Norwida 31

  50-375 Wrocław

  Dni robocze w godzinach: 08.00-14.30

  Termin i miejsce egzaminu:

  25 września 2018 r., godz. 13.00

  Biblioteka Katedry Patologii, (ul. Norwida 31, I piętro).

  Szczegółowe zasady rekrutacji (zał nr 3) oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się poniżej.  Rekrutacja na studia doktoranckie realizowane w ramach projektu odbywa się na sformułowane tematy badawcze
  Więcej informacji o projekcie znajduje się  na stronie.

  Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” wprowadzone Uchwałą Senatu nr 29 z dnia 27 kwietnia 2018 r., na poszczególnych wydziałach:

  Wydział Biologii i Hodowli Zwierzątzał. 1 – Szczegółowe zasady rekrutacji
  Tematy badawcze:
  1. Znaczenie retikulofagii w modulacji profilu metabolomicznnego i proteomicznego komórek macierzystych i progenitorowych izolowanych z tkanki tłuszczowej pacjentów z syndromem metabolicznym (MetS).

  2. Ocena cytokompatybilności biomateriałów przeznaczonych do spersonalizowanej medycyny regeneracyjnej w oparciu o analizę metabolomiczną i transkrypcyjną – badania na przykładzie osteogennych hodowli ludzkich multipotenych komórek stromalnych prowadzonych w biodegradowalnych hybrydowych rusztowaniach 3D opartych o nanostrukturalny hydroksyapatyt.

  Wydział Medycyny Weterynaryjnejzał. 3 – Szczegółowe zasady rekrutacji
  Temat badawczy:
  1. „Wpływ modyfikacji struktury FBP2 i jej aktywności enzymatycznej na szybkość podziałów komórkowych i ich wrażliwość na czynniki stresowe”.
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywnościzał. 4 – Szczegółowe zasady rekrutacji
  Tematy badawcze:
  1. „Związki bioaktywne z roślin hodowanych in vitro”.
  2. "Wykorzystanie drożdży Yarrowia lipolytica do produkcji lipidów przydatnych w lipidowej terapii zastępczej".

           

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”  zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu dokumenty, o których mowa w Karcie kandydata na studia doktoranckie oraz formularz zgłoszeniowy do projektu.


  loga_stopka

  dokument Word Karta kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich, zm. Zarządzeniem Rektora nr 58/2016, nr 90/2018 – tekst ujednolicony. dokument Word, 75.00 KB
  2018-07-30 08:44
  dokument Word Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (opłatę za legitymację należy uiścić po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie) dokument Word, 24.00 KB
  2014-09-18 12:03
  dokument Word Formularz zgłoszeniowy (wydruk czarno-biały) do projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” - wersja edytowalna dokument Word, 88.00 KB
  2018-09-07 07:53
  dokument Word 2007 Formularz zgłoszeniowy (wydruk w kolorze) do projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” - wersja edytowalna dokument Word 2007, 448.37 KB
  2018-04-27 15:26